Наше сьогодення.

Відділ селекції та насінництва цукрових буряків

Науково-дослідні роботи колективу спрямовані на удосконалення методів оцінки селекційного потенціалу батьківських форм та створення гібридів цукрових буряків для виробництва цукру та альтернативних видів біопалива. Під керівництвом науковців Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків і в співпраці з селекціонерами інших дослідних установ його мережі проводяться дослідження за селекційною програмою Бетаінтеркрос, з метою створення нових вихідних батьківських форм, оцінки компонентів гібридів цукрових буряків за продуктивністю, комбінаційною цінністю, толерантністю до хвороб та умов довкілля, одержання нових гібридів цукрових буряків та вивчення їх продуктивності у екологічному та Державному сортовипробуванні.

         В державному реєстрі сортів рослин України знаходиться гібрид цукрових буряків Козак, створений на Верхняцькій дослідно-селекційній станції та гібриди ІЦБ 1201, Джура, Айдар, Герой, і Верхня, створені в співпраці з іншими селекційними установами мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ. Два гібриди готуються до передачі в державне сортовипробування на 2021 рік.

Відділ селекції та насінництва зернових культур ВДСС

з 2007 по 2020 рр. у співпраці з науковцями лабораторії біотехнології  Уманського національного Університету Садівництва, культури тканин Селекційно генетичного інституту  НЦНС та культури клітин і тканин in vitro відділу генетики і цитології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, проводили наукові дослідження з метою розробки методу отримання гомозиготного вихідного селекційного матеріалу жита озимого та створення сортів вівса ярого з використанням ембріокультури.  В результаті проведеної роботи отримано чотири патенти на корисну модель: «Спосіб отримання новоутворень в культурі пиляків жита озимого», «Спосіб клонального мікророзмноження вівса», «Спосіб депонування овесу в культурі in vitro», «Спосіб індукції калюсогенезу у вівса».

 

За цей період часу до державного реєстру сортів рослин України занесено п’ять сортів вівса ярого: Декамерон (2007р.), Дарунок(2011р.),  Дієтичний (2015 р.), Діоскурій (2017 р.) і Денка (2018 р.) та один гібрид жита озимого Вальс (2020 р.). В Національному Центрі генетичних ресурсів рослин України  (НЦГРРУ)зареєстровані гомозиготні лінії жита озимого закріплювач стерильності ЗС-3 та його чоловічостерильний аналог ЧС-13 і шість ліній вівса № 467-15, № 445-1791, № 477-5, № 493-27, № 399-38 та № 620-13.

В державному сортовипробуванні перебуває два гібриди жита озимого – Аракс та Хлібна Нива і один сорт вівса – Далеч, а також у НЦГРРУ три лінії жита озимого (ЧС 333, ВФ Колосисте і ЗС 7) та одна вівса ярого (№ 580-9).

З 2012 року науковцями  відділу вивчається видовий склад комплексу фітофагів сільськогосподарських і біоенергетичних культур, визначалися домінуючі види шкідників  та удосконалювалась система захисту культур за рахунок їх токсикації новими інсектицидами та використання високоефективних препаратів.  На основі отриманих даних зареєстровано тринадцять патентів на корисну модель: п’ять – «Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків» (2015 р.); чотири – «Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу міскантусу та верби енергетичної для контролю ґрунтових шкідників» (2017 р.); два – «Спосіб обробки насіння сорго цукрового для захисту від шкідників і хвороб» (2019 р.) та два – «Спосіб захисту верби енергетичної від шкідників» (2020 р.). Проводиться оцінка селекційного матеріалу сільськогосподарських культур до ураження хворобами.

Насінництво зернових, зернобобових та круп’яних культур

проводиться шляхом освоєння у виробництво нових та перспективних сортів на основі ліцензійних угод із установами - заявниками.