Гібриди цукрових буряків верхняцької селекції


Гібрид цукрових буряків ІЦБ 1201

Однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній основі урожайно-цукристого напрямку, створений селекціонерами Верхняцької та Іванівської дослідно-селекційних станцій.

За роки випробування (2012 -2014) на сортодільницях Лісостепу середня урожайність коренеплодів становила 59,8 т/га, цукристість – 18,4%, збір цукру – 11,0т/га (111,8% до стандарту).

Стійкий до проявів цвітухи та церкоспорозу, слабо уражується коренеїдом.

Гібрид придатний до індустріальної технології вирощування. Рекомендований для зон Степу, Лісостепу та Полісся.

Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2015 року.

Гібрид цукрових буряків Джура

         Однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній основі створений спільно селекціонерами Верхняцької та Іванівської дослідно-селекційних станцій.

         Гібрид урожайно-цукристого напрямку. За даними сортовипробування отримав оцінки продуктивності за показниками:

         Стійкий до прояву цвітухи, толерантний до церкоспорозу та різоманії, слабо уражується коренеїдом.

         Рекомендований для зон Лісостепу та Полісся. Технологія вирощування загальноприйнята.

         Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2017 року.

Гібрид цукрових буряків Айдар

         Однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній основі урожайно-цукристого напрямку. Створений у співпраці селекціонерами Верхняцької та Веселоподільської дослідно-селекційних станцій.

         За роки випробування гібриду на сортоділянках отримали продуктивність коренеплодів у межах :

         Стійкий до прояву цвітухи, толерантний до ураження церкоспорозом та борошнистою росою.

         Гібрид придатний до індустріальної технології вирощування цукрових буряків у зоні Лісостепу та Полісся.

         Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2017 року.

Гібрид цукрових буряків Козак

Однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній основі урожайно-цукристого напрямку. Створений селекціонерами Верхняцької дослідно-селекційної станції.

За результатами екологічного випробування гібрид перевищив показники стандарту з гектара за:

Стійкий до прояву цвітушності, толерантний до ураження церкоспорозом та коренеїдом.

Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2017 року.

 

Гібрид цукрових буряків Герой

Однонасінний диплоїдний гібрид на стерильній основі урожайно-цукристого напрямку. Створений сумісно селекціонерами Верхняцької та Уманської дослідно-селекційних станцій.

За результатами екологічного випробування гібрид перевищив показники стандарту з гектара за:

Стійкий до прояву цвітухи, толерантний до враження церкоспорозом, борошнистою росою, коренеїдом.

Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2017 року.