Характеристика сортів жита озимого та вівса ярого, що знаходяться в Реєстрі сортів рослин


Характеристика сортів жита озимого що знаходяться в Реєстрі сортів рослин

Жито озиме ПОЛІКРОСНЕ

Оригінатор – Верхняцька дослідно-селекційна станція

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

P7050497

Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2004 року

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп та Полісся України

Автори сорту – В.М. Волошин, Г.О. Бердичевська, Л.Я. Дорошенко,

Ю.Ф. Кулик, П.П. Коротич

Метод створення: синтетичний гібрид, створений методом полікросного схрещування кращих районованих сортів з подальшим багаторазовим індивідуально-родинним добором.

         Апробаційні ознаки: висота рослини 120-140 см, має підвищену продуктивну кущистість. Зерно стійке до проростання на «корню». Маса 1000 зерен 38,0 гр.

Біологічні ознаки: Сорт має високі показники зимостійкості, стійкості до вилягання, обсипання, посухи. Ураження хворобами сніговою пліснявою, борошнистою росою та бурою іржею знаходяться на рівні стандарту.

Господарські ознаки: середня врожайність за період станційного випробування  складала в 2004 році – 8,4 т/га, вегетаційний період 265-270 днів.

    Якість зерна: хлібопекарські якості високі – число падіння 202 сек., натура зерна 725г/л.

          Агротехнічні вимоги:  рекомендована норма висіву 4,5-4,7 млн. схожих зерен на гектар, в залежності від попередника. Строки сівби загальноприйняті для конкретної зони. 

 

 

 

Жито озиме ВЕЛИТЕНЬ

Оригінатор – Верхняцька дослідно-селекційна станція

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

P7130017

Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2004 року

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп та Полісся України

Автори сорту – В.М. Волошин, М.О. Вакуленко, З.О. Мазур,  

Д.О. Недзведський, П.П. Коротич

Метод створення: – міжсортова гібридизація сортів Струна / Паллада з послідуючим індивідуально-родинним добором нащадків.

Апробаційні ознаки: Висота рослин 135-165см., придатний для механізованого збирання. Маса 1000 зерен 41,0 гр.

Біологічні ознаки: Сорт має високі показники зимостійкості, стійкості до вилягання, обсипання, посухи, ураження хворобами - сніговою пліснявою, борошнистою росою, бурою іржею - знаходиться на рівні стандарту.

         Господарські ознаки: середня врожайність за період станційного випробування  в 1994 році складала 8,0 т/га,  вегетаційний період 295 днів.

 Якість зерна: хлібопекарські якості високі – число падіння 202 сек., натура зерна 725г/л.

 Агротехнічні вимоги:  рекомендована норма висіву 4,3-4,5 млн. схожих зерен на гектар в залежності від попередника. Строки сівби загальноприйняті для конкретної зони. 

 

 

 

 

 

Жито озиме  ВАЛЬС

Оригінатор – Інститут біоенергетичних культур і

цукрових буряків НААН України

P1010657

Автори сорту – З. О. Мазур, М.О. Вакуленко, М.В. Роїк, М.О. Корнєєва,

О.О. Романюк

Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2020 року

Рекомендована зона вирощування – Лісостеп та Полісся України

Метод створення: сорт-синтетик до складу якого входили високогетерозисні лінії з гібридних комбінацій Дозор/Первісток та Х-98/Паллада, з подальшим залученням їх в діалельну схему схрещування.

Апробаційні ознаки: жито озиме  (Secale cereale)  – різновид (вульгарне), до якого належить усі культурні форми жита. Висота рослин складає 116-120 см, середня довжина колоса 12,9 см., кількість продуктивних пагонів 8 шт., кількість квіток в колосі 73,7шт., кількість зерен 58,8 шт., вага 1000 зерен 50,0гр.

Біологічні ознаки:  критична температура вимерзання на вузлі кущення -190С, зимостійкість складає 8 бал, стійкість: до вилягання - 9 бал., до обсипання 9 бал., до посухи 5 бал. Сорт стійкий до хвороб, зокрема: снігової плісняви - 9 бал., борошнистої роси - 9 бал., бурої іржі - 9 бал.

Господарські ознаки: сорт-синтетик має високу та стабільну врожайність 7,4–8,0т/га., вегетаційний період 268 днів. Не потребує хімічних засобів захисту рослин від хвороб протягом всієї вегетації.

Якість зерна: хлібопекарські якості високі – число падіння 225 сек., вміст білка в зерні – 13,5%, натура зерна 760г/л.

Агротехнічні вимоги:  рекомендована норма висіву 3,5 млн. сх. зерен на гектар. Строки сівби загальноприйняті для конкретної зони. 

 

Гібрид F1 на стерильній основі  Аракс

Оригінатор – Інститут біоенергетичних культур і

цукрових буряків НААН України

DSC04833DSC09563

Автори сорту – З.О. Мазур, Т.В.Колібабчук, М.В. Роїк, М.О. Корнєєва,

О.О. Романюк

Гібрид проходить Державне випробування на сортодільницях України з 2017 року в зонах вирощування – Лісостеп та Полісся України

Метод створення: сортолінійний гібрид, створений за участю материнської форми гібриду пилкостерильної лінії – л.204 А та гібридної комбінації (Харківське 98/Паллада).

Апробаційні ознаки: жито озиме  (Secale cereale)  – різновид (вульгарне), до якого належить усі культурні форми жита, середньорослий 110-140 см, продуктивна кущистість 11шт., довжина колоса 11,0 см., кількість квіток в колосі 73,2 шт., кількість зерен в колосі 66,5 шт., фертильність колоса 90,1%, маса зерна з колоса 2,2 гр., маса зерна з рослини 25,2 гр., маса 1000 зерен 39,0 гр.

Біологічні ознаки:  критична температура вимерзання на вузлі кущення -180С, зимостійкість складає 8 бал, стійкість: до вилягання -9 бал., до обсипання 9 бал., до посухи 5 бал. Сорт стійкий до хвороб, зокрема: снігової плісняви - 9 бал., борошнистої роси -9 бал., бурої іржі -9 бал.

Господарські ознаки: Гібрид має високу та стабільну врожайність – 8,4 т/га, вегетаційний період 260-265 днів. Не потребує хімічних засобів захисту рослин від хвороб протягом всієї вегетації.

Якість зерна: хлібопекарські якості добрі – число падіння 193 сек., натура зерна 750г/л.

Агротехнічні вимоги:  рекомендована норма висіву 3,5 млн. схожих зерен на гектар. Строки сівби загальноприйняті для конкретної зони.

 

 

 

Характеристика сортів вівса ярого, що знаходяться в Реєстрі сортів рослин України

 

Овес ярий Декамерон

DSCN3181

 

 

Занесено  до Реєстру сортів рослин України в  2007 році.

Автори сорту: Г.О.Бердичевська, Л.П.Нечепоренко, Ю.Ф.Кулик, П.П. Коротич.

 Метод створення: шляхом міжсортової гібридизації та багаторазового індивідуально – сімейного добору по кількісних та якісних ознаках з комбінації 225-19 (Колективний / Буг).

Апробаційні ознаки: різновидність – ayrea.

Біологічні ознаки: середньостиглий, вегетаційний період 95 днів .       

Стійкий до осипання та полягання. Посухостійкість середня.

         Господарські ознаки: на обласних державних центрах експертизи сортів рослин отримали середній урожай за роки випробування 5,28 т/га, що на 0,68 т/га більше стандартів. Потенційна урожайність сорту 7,5 т/га за вмісту плівки до 29,0% та білка – 13,8%.  

         Агротехнічні вимоги: сорт добре кущиться, рекомендована норма висіву 4,0-4,5 млн. шт./га. Сорт має хороші показники по врожайності в зонах Полісся і Лісостепу.

Рекомендована норма висіву – 4,5млн. шт./га. схожих зерен.

 

 

 

 

Овес ярий Дарунок

DSCN3184

Занесено  в Реєстр сортів рослин України в 2011році.

 Автори сорту: Г.О.Бердичевська, Л.П.Нечепоренко, Ю.Ф.Кулик, П.П. Коротич.

         Метод створення: шляхом міжсортової гібридизації та багаторазового індивідуально-сімейного добору по кількісних та якісних ознаках з комбінації 366-23 (Черкаський 1 / Чернігівський 28).

         Апробаційні ознаки:  різновидність mutica.

Рослина за габітусом проміжна. Опушеність найнижчих листків відсутня або дуже слабка. Відсутня опушеність найвищого вузла на стеблі. Волоть:  орієнтація гілочок стисла, положення гілочок – напівпряме, положення вторинних колосків – поникле, волоть за довжиною – довга. Плівка наявна. Остистість помірна. Має добре виповнене зерно, білого кольору з кремовим відтінком.

Біологічні ознаки: сорт середньостиглий, вегетаційний період складає – 85-110 днів. Стійкий проти осипання та  середньо стійкий до вилягання. Слабко уражується корончастою іржею.

Господарські ознаки: високоврожайний.  За роки державного сортовипробування врожайність сорту складає 5,0-6,0 т/га. Плівчастість – 27,3% . 

          Якість зерна:  вміст білка – 14,1 % .

          Агротехнічні вимоги: сорт добре кущиться, рекомендована норма висіву 4,0-4,5 млн. шт./га. Сорт має хороші показники по врожайності в зонах Полісся і Лістепу.

 

 

Овес ярий голозерний Дієтичний

 

DSCN3187

 

Занесено до Реєстру сортів рослин України  в 2015 році.

 Автори сорту: Л.П.Нечепоренко, Ю.Ф.Кулик, С.П.Ворожко, Ф.М.Парій, Я.Ф.Парій, М.Ф.Парій, Ю.О.Парій, В.В.Скорик,Т.В. Єгорова,

         Метод створення: шляхом міжсортової гібридизації та багаторазового індивідуально-сімейного добору по кількісних та якісних ознаках з комбінації (Деснянський / Abel).

         Апробаційні ознаки:  різновидність nuda.

         Рослина за габітусом проміжна. Опушеність найнижчих листків відсутня або дуже слабка. Відсутня опушеність найвищого вузла на стеблі. Волоть:  орієнтація гілочок стисла, положення гілочок – напівпряме, положення вторинних колосків – поникле, волоть за довжиною – довга. Остистість відсутня. Має добре виповнене голе зерно, білого кольору з кремовим відтінком. Маса 1000 зерен – 26,4 г.

Біологічні ознаки: сорт ранньостиглий, вегетаційний період складає – 70-90 днів. проти осипання та вилягання – 8-9 балів. Не уражується корончастою іржею та поєднує високу стійкість до летючої сажки і посухи.

Господарські ознаки: За роки станційного сортовипробування врожайність сорту складає – 4,9-5,7 т/га.

          Якість зерна:  вміст білка – 19,4 %, жиру – 3,33%.

          Агротехнічні вимоги: рекомендована норма висіву 5,0-5,5млн. шт./га. Сорт має хороші показники по врожайності в зонах Полісся і Лістепу.

 

 

 

 

 

 

 

Овес ярий Денка

P7050477

Занесено до Реєстру сортів рослин України  в 2018 році.

Автори сорту: Л.П.Нечепоренко, М.В.Роїк, С.Д.Орлов, Ю.Ф.Кулик, С.П.Ворожко

 Метод створення: міжсортова гібридизація та багаторазовий індивідуально-сімейний добір по кількісних та якісних ознаках з комбінації     12-5 (Ранньостиглий / Буг).

Апробаційні ознаки: різновидність – mutica;  вегетаційний період складає – 85-100 днів.

Рослина за габітусом проміжна. Листки ланцетно-загострені сизого забарвлення. Опушеність найнижчих листків відсутня або дуже слабка. Відсутня опушеність найвищого вузла на стеблі. Волоть:  орієнтація гілочок напівстисла, положення гілочок – напівпряме, положення вторинних колосків – поникле, волоть за довжиною – довга. Плівка наявна. Остистість помірна. Має добре виповнене зерно, білого кольору з кремовим відтінком.

Маса 1000 зерен – 35,2 г .

Біологічні ознаки: середньостиглий; стійкий проти осипання та вилягання – 9 балів; слабко уражується корончастою іржею та поєднує високу стійкість до летючої сажки та посухи.

         Господарські ознаки: високоврожайний (потенційна врожайність до 8,0 т/га), вегетаційний період 85-100 днів.

          Якість зерна: вміст білка – 12,7 %, плівчастість – 23,1 % .

Агротехнічні вимоги:  рекомендована норма висіву 4,0-4,5млн. шт./га.  За роки станційного сортовипробування врожайність сорту складає 5,3 – 7,2 т/га.

 

 

Овес ярий голозерний Діоскурій

 

DSCN3187

 

Занесено до Реєстру сортів рослин України  в 2017 році.

Автори сорту: Л.П.Нечепоренко, М.В.Роїк, С.Д.Орлов, Ю.Ф.Кулик, С.П.Ворожко

 Метод створення: міжсортова гібридизація та багаторазовий індивідуально-сімейний добір по кількісних та якісних ознаках з комбінації     570-6 (Деснянський / Кріпиш).

Апробаційні ознаки: різновидність – nuda. Сорт ранньостиглий, вегетаційний період складає – 70-90 днів.

Рослина за габітусом проміжна. Опушеність найнижчих листків відсутня або дуже слабка. Відсутня опушеність найвищого вузла на стеблі. Волоть:  орієнтація гілочок стисла, положення гілочок – напівпряме, положення вторинних колосків – поникле, волоть за довжиною – довга. Остистість відсутня. Має добре виповнене голе зерно, білого кольору з кремовим відтінком. Маса 1000 зерен –  26,4 г .

Біологічні ознаки: ранньостиглий, стійкий проти осипання та вилягання – 8-9 балів. Не уражується корончастою іржею та поєднує високу стійкість до летючої сажки і посухи.

Господарські ознаки: врожайний, (потенційна врожайність до 6,0 т/га) Ранньостиглий, вегетаційний період складає – 70-90 днів.

         Якість зерна: вміст білка – 13,4 %, плівка відсутня.

Агротехнічні вимоги:  рекомендована норма висіву 5,0-5,5млн. шт./га.  За роки станційного сортовипробування врожайність сорту складала 4,9-5,7  т/га.